Tribünde Bir Ömür | Adem TEL

ŞİMŞEKLER GRUBU
(Asla Yılmayanların Hikayesi)

ADEM TEL
Kimine göre bir sevda hikayesidir bu, kimine göre ise
Armanın peşinde uzun bir yol hikayesi. Aslında ikisi
de doğrudur ama ŞİMŞEKLER GRUBU nu
anlatacaksam ikisi de eksik kalır. Çünkü bu aynı
zamanda onurlu bir var olma mücadelesinin gerçek
hikayesidir. Haksızlığa, zorbalığa karşı bir direnişin
hikayesidir. Bu şehirde çok önemli makamlara
gelmiş ama kendinden başka hiçbir şeyi
düşünmeyen zalimlere karşı verilmiş bir savaşın ve
kazanılmış bir zaferin hikayesidir.. Yaşadığımız bu
güzel şehre, kendi memleketimize daha fazla sahip
çıkabilme adına gösterilen çabanın hikayesidir. Sivil
toplum örgütü gibi hareket eden “Şehrin Asi
Çocukları”nın her türlü baskıya karşı dik duruşunun
hikayesidir. Kısa bir deyişle ASLA YILMAYANLARIN
ÖYKÜSÜDÜR Şimşekler Grubu… 1985 yılından
sonraki yıllarda kendini yavaş yavaş göstermeye
başlamış ama gerçek kimliğine 1994 yılından sonra
kavuşmuştur. 1994-95 yıllarında sayısı 100 bile
olmayan Grup, 4-5 sene içinde büyüyerek 2000
yılına gelindiğinde 1000 kişiye ulaşmıştır. Bunda en
büyük pay 1994-95 yıllarında Grub’a katılan ve hep
aynı yaşlarda olan altın jenerasyona aittir. Bu

14

jenerasyondaki Grup bireylerinin sayısı 30-40
civarındadır. Sayıları azdır belki ama inanılmaz aktif
ve üretken insanlardır. Adanalılık ruhuyla kendi
kişiliklerine en uygun Aileye yönelen bu insanlar
Gruptaki büyüklerini de dinleyerek az zamanda çok
iş yapmışlar ve Grup içinde bir mavi devrime imza
atmışlardır. Çünkü yola çıkarken çok büyük bir
idealleri vardır, Adana Demirspor Taraftarını ve
Şimşekler Grubu’nu Türkiye’nin saygı duyduğu bir
marka haline getirmektir. Bu mücadeleyi verirken
Adana Demirspor’a hizmet etmek, kulübü yaşatmak
ve bu sevgiyi yaymak asli görevdir.
Gecesini gündüzüne katarak hareket eden bu
jenerasyon içindeki fertlerin bazıları bu dava uğruna
okulundan, üniversitesinden, işinden vazgeçmek
zorunda kalmışlardır. Çünkü zor bir ideal ve zor bir
davanın neferleridir. Kendilerini bu davaya adamak
zorundadırlar. Aynı anda başka önemli bir konuya da
odaklanamayacakları için mecburen Şimşekler
Grubunu seçmişlerdir. Örgütlenmenin en başta
geldiğinin farkında olan bu jenerasyon mahallelere,
liselere ve üniversitelere yönelmiş, temsilciler
belirlemiştir. Temsilcilerle toplantı üstüne toplantı
yapılmış, onlara sevdamız davamız ve idealimiz
hakkında bilgiler verilmiş, ne yapmaları gerektiği
anlatılmıştır. Bazen gecelerce sabahlamalar olmuş,
bir teneke içinde ateşler yakılarak sohbet edilmiş,
besteler yapılmıştır.. El İlanları bastırılıp Adananın

15

her yerine yapıştırılmış ve adeta Şimşekler Grubu
gümbür gümbür ve kararlı bir şekilde büyüyerek
geliyor mesajı verilmiştir.
Yukarda belirttiğim gibi, 4-5 yılda Grup 1000 kişiye
ulaşması sizi yanıltmasın sakın. Ne başarı vardır
ortada, ne kulüp adına önemli bir olgu. Aksine şehri
yönetenlerin ve bu şehirden para kazanan iş
adamlarının duyarsızlıkları yüzünden kâbus gibi
günler geçirilmiş, maalesef takım 3.lige kadar
düşmüştür.. Peki kulüp bu kadar kötü yönetilip takım
da bu kadar kötü giderken ŞİMŞEKLER GRUBU
nasıl bu kadar hızlı büyümüştür. Cevabı basittir
aslında: ÇOK EMEK, ÇOK YÜREK VE ÇOK SABIR.
Yani altın jenerasyondaki o bireylerin buluşma
noktaları. Gözlerini budaktan sakınmayan, Adana
Demirspor söz konusu olduğunda gözü kara ve
cesur olan, Adana Demirspor’un hakları
çiğnendiğinde bir adım geri atmayan ve hu şehirde
kimsenin önünde boyun eğmeyen bu gençler bu
büyümenin gerçek mimarlarıdır.. Zaten Gruba liderlik
yapan insanlar hep o jenerasyon içinden çıkmışlar
ve günümüze gelmişlerdir.
2000 yılından sonra Grup büyümesini hız kesmeden
sürdürmüş ve artık Türkiye’de adından söz ettirmeye
başlamıştır. 2002 yılında Denizlideki play-off
finalinde 2000 kişiyle 5000 kişilik Karşıyaka
taraftarını bastırıp takımın şampiyonluğunda büyük

16

payı olması bunun en güzel örneklerindendir..
Şimşekler Grubu büyümeye ve gelişmeye devam
ederken en büyük mücadelelerden birini de belediye
başkanı Aytaç Durak a karşı vermiştir.. Adana
Demirspor’u kendi çiftliği gibi gören bu şahıs
Demirspor’u hiçbir zaman Süper lige çıkarmak
istememiştir. Amacı kulübü kendine maddi yönden
mahkum bırakmak ve kirli siyasetini kulüp üzerinden
yürütmektir.. Bu yüzden kulübe keyfine göre para
vermiş, keyfine göre parayı kesmiştir.. Şehirde bir
imparator gibi ağırlığı vardır. Herkes ondan
çekiniyordur, önünde el pençe duruyorlardır, tek bir
kitle hariç. ŞİMŞEKLER GRUBU. Yıllarca bu
diktatörle mücadele verilmiş, ona gerektiğinde hesap
sorulmuş ama maalesef ne zaman sesimizi yükseltip
kararlı bir şekilde üstüne gitsek Camiadaki büyükler
Aman Çocuklar yapmayın!!! demişlerdir. Bize destek
vermeleri gerekirken, “o olmazsa Yenice’yi
geçemeyiz” düşüncesini bizlere empoze etmeye
çalışmışlardır.. Bazen bu büyüklere saygıdan
durulsa da ilerleyen yıllarda yine bu diktatöre karşı
verilen mücadele devam etmiş ve sonu zaferle
sonuçlanmıştır. Türkiye’de sevdiği takım için ilk kez
açlık grevine giden taraftar Şimşekler Grubu’dur.
Kulübün yaşaması için Grubun 8 bireyi 2004 yılında
açlık grevine gitmiş, daha öncesinde eşya piyangosu
bileti bile satılmıştır. 2014 e geldiğimizde geçmişe
bakıldığında hafızalarda iki mükemmel insan

17

kalmıştır. Biri Onursal Başkanımız Orhan Demirdal
Abimiz, diğeri ise ölümsüz başkanımız Bekir Çınar.
El emeği pankartlarda Türkiye’nin en güzel
pankartları Şimşekler Grubu tarafından yapılmıştır.
Ayrıca yine Demirspor için yapılan besteler
Türkiye’de kendinden çok söz ettirmiştir. Bu vesileyle
o mükemmel el emeği pankartlarda ve bestelerde
emeği geçen her bireye selamlarımızı yollayalım.
ŞİMŞEKLER GRUBU gelinen son noktada
Adana’nın en örgütlü kitlesi ve gücüdür. Adana’nın
tüm mahallelerinde temsilcileri ve fertleri mevcuttur.
Adana’da ki tüm üniversitelerde liselerde, Türkiye’de
ki çoğu üniversitelerde temsilcileri bulunmaktadır…
Sadece temsilcilerin davet edildiği normal bir Grup
toplantısı bile 250-300 kişiyle yapılmaktadır. Grup
içindeki her birey inanılmaz özverili ve fedakâr
hareket eder, bulunduğu her ortamda Demirspor’u
ve Grubu layıkıyla temsil eder. En baştaki idealimize
dönecek olursak zafer elde edilmiş, Adana
Demirspor Taraftarı ve Şimşekler Grubu kulübün
başarısızlıklarına rağmen Türkiye’nin saygı duyduğu
marka bir kitle haline gelmiştir… Verilen bu büyük
mücadele sayesinde kulübün asla kapanmasına
müsaade edilmemiş, yeri geldiğinde bunun için
yürüyüşler protestolar yapılıp engel olunmuştur.
Alınması gereken daha uzun bir yol vardır, çünkü
Süper lige çıkmanın vakti çoktan gelmiştir. İzinden
yürüdüğümüz tek Demirsporlu efsane MUHARREM

18

GÜLERGİN’dir. İşte Şimşekler Grubu dendiğinde
genel hatlarıyla akla gelmesi gereken konular
bunlardır.
ASLA YILMAYANLARIN MÜCADELESİ YILMADAN
DEVAM EDECEK…

Author: ademirspor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir